Latest Updates
Home / Jobs / SBI Recruitment – भारतीय स्टेट बँकेत एकूण 70 पदांची भरती

SBI Recruitment – भारतीय स्टेट बँकेत एकूण 70 पदांची भरती

SBI Recruitment – SBI Bharti – State Bank of India Recruitment – State Bank of India Bharti – SBI Recruitment 2019 – SBI Bharti 2019 – State Bank of India Officer Recruitment – State Bank of India Officer Bharti – SBI Invites Application For 70 Posts of Officer Please Read State Bank of India Department Official Advertisement PDF For More Details.

SBI Recruitment 2019

Basic Details

Total Post – 70

Name of the Post :

1) Specialist Cadre Officer

2) Senior Executive (Credit Review)

3) Chief Technology Officer

4) Deputy General Manager (E&TA)

5) Deputy Manager

6) Manager

7) Deputy Manager (IS Audit)

8) Senior Executive (Is Audit)

Vacancy Details
S.N. Post Name No. of Post
1 Specialist Cadre Officer 31
2 Senior Executive (Credit Review) 15
3 Chief Technology Officer 01
4 Deputy General Manager (E&TA) 01
5 Deputy Manager 02
6 Manager 09
7 Deputy Manager (IS Audit) 06
8 Senior Executive (Is Audit) 05
Total 70
Salary Details
S.N. Post Name Pay Scale
1 Specialist Cadre Officer Rs. 31705 – 45950

OR

Rs. 42020- 51490

2 Senior Executive (Credit Review) Rs. 12 – 15 Lacs

(Per Annual)

3 Chief Technology Officer Rs. 65 – 80 Lacs

(Per Annual)

4 Deputy General Manager (E&TA) Rs. 40.20 Lacs

(Per Annual)

5 Deputy Manager Rs. 31705 – 45950
6 Manager Rs. 42050 – 51490
7 Deputy Manager (IS Audit) Rs. 31705 – 45950
8 Senior Executive (Is Audit) Rs. 31 – 16 Lacs

(Per Annual)

Qualification Details

Educational Qualification :

1) Specialist Cadre Officer :

 • Graduate, BE / B.Tech, Charted Accountant, LLB

2) Senior Executive (Credit Review) :

 • MBA / PGDM, Charted Accountant

3) Chief Technology Officer :

 • BE / B.Tech, MCA

4) Deputy General Manager (E&TA) :

 • BE / B.Tech, MCA

5) Deputy Manager :

 • MBA / PGDM / PGDBM

6) Manager :

 • MBA / PGDM / PGDBM

7) Deputy Manager (IS Audit) :

 • B.E / B.Tech IT / CSE / Instru / ET

8) Senior Executive (Is Audit) :

 • B.E / B.Tech IT / CSE / Instru / ET
Age Details

Age Limit :

18 – 38  Years

Relaxation of Age :

OBC – 03 Years

SC/ST –  05 Years

Fee Details

Fee :

General/OBC – Rs. 600

SC/ST/PWD – Rs. 100

Official Details

Official Website – www.sbi.co.in

Application Mode – Online

Last Date of Submitting Online Application :

1) Specialist Cadre Officer  – 31 January 2019

2) Other All Post – 11 February 2019

S.N. Post Name Ad Submit Application
1 1) Specialist Cadre Officer View Ad Apply Online
2 2) Senior Executive (Credit Review) View Ad Apply Online
3 3) Chief Technology Officer

4) Deputy General Manager (E&TA)

View Ad Apply Online
4 5) Deputy Manager

6) Manager

View Ad Apply Online
5 7) Deputy Manager (IS Audit)

8) Senior Executive (Is Audit)

View Ad Apply Online

SBI Recruitment 2019

| Click Here For More Jobs | Click Here For Hall Ticket | Click Here For Result |

(SBI Recruitment) भारतीय स्टेट बँकेत एकूण 70 पदांसाठी अर्ज मागवण्यात येत असून पात्र उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वरून अर्ज करू शकता. अधिक माहितीसाठी कृपया भारतीय स्टेट बँक विभागाने प्रसिद्ध केलेली अधिकृत जाहिरात वाचावी.

SBI Recruitment 2019

मुलभूत तपशील

एकूण पदे – 70

पदाचे नाव :

1) विशेषज्ञ कैडर अधिकारी

2) वरिष्ठ कार्यकारी (क्रेडीट समीक्षा)

3) मुख्य तकनीकी अधिकारी

4) उप महाप्रबंधक (ई.एड.टीए.)

5) उप प्रबंधक

6) मैनेजर

7) उप प्रबंधक (आई.एस.ऑडीट)

8) वरिष्ठ कार्यकारी (आई.एस.ऑडीट)

पदांचा तपशील
अ.न. पदाचे नाव पदे
1 विशेषज्ञ कैडर अधिकारी 31
2 वरिष्ठ कार्यकारी (क्रेडीट समीक्षा) 15
3 मुख्य तकनीकी अधिकारी 01
4 उप महाप्रबंधक (ई.एड.टीए.) 01
5 उप प्रबंधक 02
6 मैनेजर 09
7 उप प्रबंधक (आई.एस.ऑडीट) 06
8 वरिष्ठ कार्यकारी (आई.एस.ऑडीट) 05
एकूण 70
वेतनाचा तपशील
अ.न. पदाचे नाव पेस्केल
1 विशेषज्ञ कैडर अधिकारी 31705 – 45950 रु.

किंवा

42020- 51490 रु.

2 वरिष्ठ कार्यकारी (क्रेडीट समीक्षा) 12 – 15 लाख

(प्रती वर्ष)

3 मुख्य तकनीकी अधिकारी 65 – 80 लाख

(प्रती वर्ष)

4 उप महाप्रबंधक (ई.एड.टीए.) 40.20 लाख

(प्रती वर्ष)

5 उप प्रबंधक 31705 – 45950 रु.
6 मैनेजर  42050 – 51490 रु.
7 उप प्रबंधक (आई.एस.ऑडीट) 31705 – 45950 रु.
8 वरिष्ठ कार्यकारी (आई.एस.ऑडीट) 31 – 16 लाख

(प्रती वर्ष)

शैक्षणिक तपशील

शैक्षणिक पात्रता :

1) विशेषज्ञ कैडर अधिकारी

 • पदवीधर, बी.ई / बी.टेक, चार्टर्ड अकाउंटंट, एल.एल.बी.

2) वरिष्ठ कार्यकारी (क्रेडीट समीक्षा)

 • एम.बी.ए. / पी.जी.डी.एम, चार्टर्ड अकाउंटंट

3) मुख्य तकनीकी अधिकारी

 • बी.ई. / बी.टेक, एम.सी.ए.

4) उप महाप्रबंधक (ई.एड.टीए.)

 • बी.ई. / बी.टेक, एम.सी.ए.

5) उप प्रबंधक

 • एम.बी.ए / पी.जी.डी.एम. / पी.जी.डी.बी.एम.

6) मैनेजर

 • एम.बी.ए. / पी.जी.डी.एम. / पी.जी.डी.बी.एम.

7) उप प्रबंधक (आई.एस.ऑडीट)

 • बी.ई / बी.टेक आयटी / सी.एस.ई. / इन्स्ट्रु / ई.टी.

8) वरिष्ठ कार्यकारी (आई.एस.ऑडीट)

 • बी.ई / बी.टेक आयटी / सी.एस.ई. / इन्स्ट्रु / ई.टी.
वयाचा तपशील

 

वयाची अट :

उमेदवाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी व 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.

वयात सूट : 

इ.मा.व. – 03 वर्ष

एस.सी./एस.टी. – 05 वर्ष

शुल्काचा तपशील (Fee)

परीक्षा शुल्क :

खुला/ इ.मा.व. – 600 रु.

एस.सी./एस.टी./पी.डब्ल्यु.डी. – 100 रु.

अधिकृत तपशील

अधिकृत वेबसाईट – www.sbi.co.in

अर्ज कसा करावा – ऑनलाईन

ऑनलाईन अर्ज करण्‍याची शेवटची तारीख :

1) विशेषज्ञ कैडर अधिकारी – 31 जानेवारी 2019

2) उर्वरित सर्व पदे – 11 फेब्रुवारी 2019

अ.न. पदाचे नाव जाहिरात ऑनलाईन अर्ज
1 1) विशेषज्ञ कैडर अधिकारी View Ad Apply Online
2 2) वरिष्ठ कार्यकारी (क्रेडीट समीक्षा) View Ad Apply Online
3 3) मुख्य तकनीकी अधिकारी

4) उप महाप्रबंधक (ई.एड.टीए.)

View Ad Apply Online
4 5) उप प्रबंधक

6) मैनेजर

View Ad Apply Online
5 7) उप प्रबंधक (आई.एस.ऑडीट)

8) वरिष्ठ कार्यकारी (आई.एस.ऑडीट)

View Ad Apply Online

SBI Recruitment 2019

| Click Here For More Jobs | Click Here For Hall Ticket | Click Here For Result |

Check Also

SBI Clerk Recruitment 2019

SBI Recruitment – भारतीय स्टेट बँकत एकूण 8904 पदांची भरती

SBI Recruitment - SBI Invites Application For 8904 Posts of Clerk Please Read State Bank of India Department Official Advertisement PDF For More Details.